4 BOYUTLU RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Yüksek rezolüsyon, gelişmiş teknoloji

yeni us odası.jpg

 • Genel ultrasonografi ( üst batın, alt batın, pelvik, skrotal, yumuşak doku, tiroid, kalça, transvajinal, transrektal, böbrek, üriner sistem vb gri skala ultrasonografi )

 • Renkli Doppler Ultrasonografi Uygulamaları ( örneğin çeşitli damar tıkanıklıklarında - varis, karotis, vertebral arter vb, kitle kanlanmasının saptanmasında )

 • Gebeliğe yönelik 4 Boyutlu Obstetrik Ultrasonografi.

 • Gebelikte 2'li tarama testi nedir ? 
  Gebeliğin 11-14. hafta arası anneden kan alınarak bu kanda β-hCG ve PAPP-A düzeyleri ölçülür. Annenin yaşı, diğer bazı özellikleri ve Ultrasonografi ölçümleri ile formule edilerek, bebekte kromozom anomalisi olasalığı hesaplanır.
  Ultrasonografide bebeğin ense kalınlığı (NT) ile birlikte burun kemiği uzunluğu, duktus venosus akım değerlendirmesi vb. bazı parametreler de eklenirse elde edilen sonucun doğruluk oranı artar. Bu şekilde kombine İkili test taraması ile down sendromlu bebeklerin %85'i tespit edilebilir. Ancak bilinmelidir ki down sendromu ve diğer bazı kromozom anomalilerinin tamamını tespit edemez.
  Gebeliğin ilk 3 ayında yapılan Ultrasonografi ile kromozom anomalileri dışında, bebek ile ilgili bazı organ anomalilerinin de erken tanısı mümkün olabilmektedir.
  3'lü ve 4'lü tarama testleri de benzer amaca yönelik, 15-20. gebelik haftasında yapılır.

 •    4 boyutlu US görüntüler, bebeğin anne karnındaki pozisyonu, amnion sıvı miktarı, annenin zayıf yada kilolu olup olmaması gibi etkenlere bağlı olarak netlik kazanmaktadır.
       Merkezimizde 4 Boyutlu Ultrasonografi tekniği ile detaylı organ incelemesi yapmakta, beraberinde video kaydı ile CD vermekteyiz.

Tel: 0 242 2376334