Karaciğer, Meme, Tiroid ve Yüzeyel Doku Patolojilerinin Tanı ve Takibinde ELASTOGRAFİ

Elastografi Nedir?

Elastografi yumuşak dokuların esneklik özelliğini inceleyen tıbbi bir görüntüleme yöntemidir.

  • Tiroid bezi nodüllerinin, memenin ve yüzeyel dokuların kitle lezyonlarının sertlik derecesini ya da çevre dokuyla kıyaslandığında sertlik oranını ultrasonografi cihazıyla Shear Wave ve Strain Elastografi yöntemleri ile ölçebilen bir tetkiktir.

  • Tiroid nodülleri, meme ve yüzeyel doku kitlelerinin ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi kriterlerine göre malignite şüphesi taşıyan grubunda; biyopsi kararı öncesinde lezyonun elastografide elde edilen sertlik derecesi ile orantılı olarak lezyonun malignite riski olasılığı değerlendirilebilir.

  • Ön hazırlık gerekmez.

  • Kronik karaciğer hastalığı toplumda oldukça sık rastlanır.

  • Karaciğerdeki doku hasarının tespiti ve derecelendirilmesinde en kesin tanı yöntemi biyopsidir, ancak biyopsi invaziv (delici/kesici) bir işlemdir, çoğu kez hastanede yatış ya da gözetim altında tutulmayı gerektirir, kanama ve enfeksiyon gibi riskleri vardır. Takip hastalarında sık tekrarı zordur.

  • Karaciğer fibrozisinin tespitinde ve takibinde Elastografi invaziv olmayan bir yöntem olarak geliştirilmiştir. 

  • Doku elastisitesi (sertlik veya yumuşaklık derecesi) o dokunun sağlıklı olup olmadığı hakkında ya da bir kitlenin iyi/kötü huylu olma riski açısından değerli bilgiler verir. Örneğin hastalıklı karaciğer sağlıklı dokudan, kanserli doku çevre dokudan daha serttir.

  • 5-6 saat açlık dışında ön hazırlık gerektirmez.

  • Hızlı, ağrısız, zararsız ve güvenilir bir yöntemdir.

45 yaş kadın sağ lobta TR4 nodül elastog
45 yaş kadın sağ lobta TR4 nodül elasto.
Breast sağ Kategori 5 ELASTO.jpg
13 yaş kız sağ meme kist ELASTO3.jpg

Tel: 0 242 2376334